Одиторски файл за Shopify

Онлайн търговците, използващи Shopify в България, вече разполагат със средство за издаване на електронни касови бележки и предоставяне на стандартизирани одиторски XML файлове към Националната агенция за приходите (НАП), съгласно наредба Н-18. Тази иновация е особено значима, като се има предвид законовото изискване за всички онлайн магазини в страната да издават касови бележки за своите транзакции, аналогично на традиционните търговски обекти.

Решението, което прави тази задача безпроблемна и ефективна, е приложението Take a NAP. От своето въвеждане на пазара, приложението допринесе за декларирането на милиони левове пред НАП, улеснявайки търговците в изпълнението на техните законови задължения.

👉 Shopify търговците могат да инсталират Take a NAP директно чрез Shopify App Store от следния адрес: https://apps.shopify.com/take-a-nap.

Интеграцията опростява процеса на издаване на касови бележки, като автоматизира генерирането и изпращането им към клиентите по електронен път, което е не само удобно, но и екологосъобразно.

Освен това, Take a NAP предлага генериране на одиторски XML файл, който е съвместим с формата, изискван от НАП, позволявайки на търговците да предоставят подробен отчет за своите месечни продажби. Това не само подобрява отчетността, но и намалява риска от глоби за неизпълнение на нормативните изисквания.

Инсталирането и настройката на Take a NAP са изключително лесни, като потребителите трябва само да следват стъпките в интерфейса на приложението.

В Take a NAP има и чат съпорт за допълнителна помощ. А ето какво мислят някои от магазините в Шопифай:


Да започваме!

Очакваме те на борда на Take a NAP. Направи отчитането пред НАП и спазването на регулациите приспивна песен!

Да имаш онлайн магазин никога не е било толкова лесно.

Документи

© 2024 · Softaware Ltd.