Одиторски файл за GombaShop

Онлайн търговците, работещи с GombaShop в България, сега имат възможността да се възползват от иновативно решение за издаване на електронни касови бележки и създаване на стандартизирани одиторски XML файлове за Националната агенция за приходите (НАП), в съответствие с наредба Н-18. Тази функционалност е от съществено значение, предвид законовите изисквания за всички онлайн магазини в страната да осигуряват касови бележки за транзакциите си, сходно на физическите търговски обекти.

Приложението Take a NAP е решението, което улеснява този процес и предлага ефикасност без прецедент. С неговата помощ, милиони левове вече са декларирани пред НАП, като драстично се улесняват търговците в спазването на техните законови ангажименти.

👉 Търговците, използващи GombaShop, могат да интегрират Take a NAP лесно, само въвеждайки адреса на магазина си в уеб приложението: https://app.takeanap.bg

Take a NAP предлага удобен начин за генериране на одиторски XML файл, който е в съответствие с всички изисквания на НАП. Този формат позволява на търговците лесно да качват подробен отчет за своите месечни продажби. Тази функция не само опростява процеса на отчитане, но също така значително намалява риска от налагане на санкции за несъответствие със законовите разпоредби.

Take a NAP издава алтернативен документ, който замества касовата бележка. Процесът по издаване на бележки е автоматизиран и екологосъобразен, тъй като всички бележки се изпращат в електронен формат до клиентите при получаване на плащане.

Процесът на инсталиране и настройка на Take a NAP е изключително прост, като потребителите трябва да следват лесни за разбиране стъпки в интерфейса на приложението. За допълнително удобство, Take a NAP включва и чат съпорт за всички въпроси и помощ.


Да започваме!

Очакваме те на борда на Take a NAP. Направи отчитането пред НАП и спазването на регулациите приспивна песен!

Да имаш онлайн магазин никога не е било толкова лесно.

Документи

© 2024 · Softaware Ltd.